Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: ทำไมปลั๊กพ่วงมักไฟช็อต ไฟลัดวงจร หรือไฟตัด

บริหารจัดการอาคาร: ทำไมปลั๊กพ่วงมักไฟช็อต ไฟลัดวงจร หรือไฟตัด หลายคนอาจเจอกับปัญหาปลั๊กพ่วงระเบิด ไฟช็อต ไฟลัดวงจร และทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ หากเลือกซื้อปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้งาน จึงมีวิธีเลือกซื้อปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐานมาบอกกัน ซึ่งปลั๊กพ่วงที่ควรเลือกใช้นั้น ต้องได้การรับรองมาตรฐานมอก. 2432-2555 เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 (ก่อนหน้านี้มีแต่ มอก.สายไฟ, มอก.เต้าเสียบ, มอก.สวิชต์)

Categories
News

อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง สูตรหลอดเลือดสมอง หัวใจ

อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง สูตรหลอดเลือดสมอง หัวใจ การให้อาหารทางสายยาง อาหารสุขภาพ เป็นการให้อาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลว ที่สามารถไหลผ่านสายให้อาหารได้ง่ายอย่างไม่ติดขัด เป็นการให้อาหารสำหรับผู้ป่วย ที่่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดสารอาหารของผู้ป่วย จึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องให้อาหารทางสายยางให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายผู้ป่วย เพื่อจะได้มีพลังงาน

Categories
News

บริการด้านอาหาร: อาหารที่ผู้ป่วยหอบหืดควรรับประทาน

บริการด้านอาหาร: อาหารที่ผู้ป่วยหอบหืดควรรับประทาน โรคหอบหืด เป็นโรคที่เกิดจากภูมิแพ้ ได้แก่แพ้อากาศ มลภาวะ บุหรี่ สารเคมี และอาหาร ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษต่างๆ หรือมีผลมาจากอาการภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นของแต่ละคน แต่อาการหอบหืด เราสามารถป้องกันได้ แต่ในเรื่องของการรับประทานอาหารหาร ก็มีผลต่อการเกิดอาการภูมิแพ้ด้วยเช่นกัน

Categories
News

ควรสังเกตให้ดี ภาวะแทรกซ้อนจากการให้อาหารทางสายยาง

ควรสังเกตให้ดี ภาวะแทรกซ้อนจากการให้อาหารทางสายยาง อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่า ผู้ป่วยนอนติดเตียง จะไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ตามธรรมชาติ ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลที่ดีเพียงพอ สารอาหารที่ครบทั้ง 5 หมู่ ก็อาจจะทำให้สุขภาพร่างกายของผู้ป่วยอาจจะเกิดปัญหาได้ไม่มากก็น้อย

Categories
News

คุณสมบัติของ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมที่ให้ผู้ป่วยทางสายยาง !

คุณสมบัติของ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมที่ให้ผู้ป่วยทางสายยาง ! อาหารปั่นผสม อาหารสุขภาพ ที่จะให้ผู้ป่วยทางสายยางจะต้องมีความสะอาดมากที่สุด รวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับให้อาหารด้วย ที่จะต้องมีความสะอาดและปลอดภัยเมื่อผู้ป่วยได้รับสารอาหารเข้าไป อาหารปั่นผสม เหมาะสมกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่กลืนอาหารเองไม่ได้นั่นเอง จึงต้องมีความจำเป็นต้องให้อาหารทางสายยาง

Categories
News

บริการทำความสะอาด: ทำความสะอาดที่นอนปราศจากสิ่งสกปรก

บริการทำความสะอาด: ทำความสะอาดที่นอนปราศจากสิ่งสกปรก การทำความสะอาด ที่นอนคือสิ่งที่เราต้องใส่ใจอย่างมาก เพราะส่วนมากแล้วเราใช้เวลาอยู่มากที่สุด