Categories
News

เทคโนโลยี AI กับการใช้งานในภาคธุรกิจ

เทคโนโลยี AI กับการใช้งานในภาคธุรกิจ กลายเป็นเครื่องมือที่หลายๆ ธุรกิจให้ความสำคัญ สำหรับ AI (Artificial Intelligence) ที่แทบจะแทรกซึมอยู่ในทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี การแพทย์ การติดต่อสื่อสาร การคมนาคม การตลาด การขาย ไปจนถึงการบริการลูกค้า ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อความต้องการของมนุษย์ให้สามารถคิดและเป็นผู้ช่วยในด้านต่าง ๆ ได้ สำหรับคนที่ยังสงสัย หรือไม่เข้าใจว่า AI กับธุรกิจสามารถมีการช่วยเหลือยังไงได้บ้าง

1. ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ

ข้อมูล คือปัจจัยสำคัญในการทำงานของ AI ถ้าหากไม่มีข้อมูล AI จะไม่สามารถเรียนรู้ และพัฒนาต่อไปได้ ทำให้ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบมากที่สุด ซึ่งการนำ AI เข้ามาใช้นั้นจำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้งาน สำหรับบางธุรกิจที่มีการใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดียในระดับสูง ทำให้มีข้อมูลไหลเวียนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดการและบริหารด้านข้อมูลจะช่วยให้ข้อมูลที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การนำ AI เข้ามาใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ยังจะช่วยลดทั้งเวลา และต้นทุนได้อย่างมหาศาลอีกด้วย

2.การเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาพฤติกรรมลูกค้า

ในปัจจุบันที่มีการนำ AI เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้เราสามารถศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เช่น ในภาคการเงินการธนาคาร กว่าจะรู้สาเหตุที่แท้จริงของลูกค้าที่จะย้ายบัญชีเงินฝากไปยังธนาคารอื่น หรือไม่สนใจสมัครบัตรเครดิตกับธนาคารเดิมนั้น ต้องใช้เวลาในการศึกษาจากพฤติกรรมต่าง ๆ แต่ในปัจจุบัน เมื่อนำ AI เข้ามาตรวจจับพฤติกรรมเสี่ยงก็จะทำให้เรารู้ว่า หากมีลูกค้าที่ต้องการทำธุรกรรม หรืออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการปิดบัญชี ระบบ AI จะทำการวิเคราะห์และจัดส่งข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เพื่อลดโอกาสที่ลูกค้าจะย้ายไปใช้บริการของธนาคารอื่นได้

3.ใช้วิเคราะห์ข้อมูลซับซ้อนได้แม่นยำมากกว่า

หากจะใช้แรงงานคนทั้งหมดในการจัดการ และประมวลผลก็คงไม่ใช่เรื่องง่าย ฉะนั้น AI จึงเป็นคำตอบที่ดีในการทำงานประมวลผลข้อมูลนั้นด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และนำเสนอได้ภายในระยะเวลาอันจำกัดได้ดีกว่า เนื่องจากการที่ AI มี Big Data ในการเก็บข้อมูลและมีกลไกการเรียนรู้ที่ชาญฉลาดมาก ดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงถึงเรื่องความผิดพลาดอย่างที่ Human Error เลย เพราะ AI สามารถทำงานได้ 24/7 ได้อย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยทีเดียว

4.สร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้มากกว่าเดิม

เราสามารถเพิ่มลูกเล่นในการรับมือกับลูกค้า และบริการได้จากข้อมูลการถามตอบกับลูกค้าผ่านทาง Chatbot หรือการที่ AI สามารถประเมินผลพฤติกรรมผู้บริโภคอย่าง ประวัติการซื้อทั้งก่อน ระหว่างและหลังการซื้อ แล้วนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เราสามารถเลือกขายสินค้าที่ตรงใจมากขึ้น แถมยังช่วยสร้างประสบการณ์ที่ถูกจริตผู้บริโภคแต่ละคนได้มากกว่าเดิมด้วย