Categories
Health News

ผู้ที่มีปัญหาปวดหลังเรื้อรังได้รับการรักษาแบบใหม่

ระบบประสาทของผู้ที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังมีพฤติกรรมแตกต่างไปจากผู้ที่มีอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนล่าง ผู้ที่มีอาการปวดหลังมักจะบอกว่าหลังของพวกเขาอ่อนแอและจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง สิ่งนี้จะเปลี่ยนวิธีที่เรากรองและตีความข้อมูลจากหลังของเราและวิธีที่เราขยับหลัง การสื่อสารถูกรบกวนในลักษณะที่ดูเหมือนจะตอกย้ำความคิดที่ว่าด้านหลังนั้นเปราะบางและจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง

การรักษาที่เราคิดขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายวงจรการพึ่งพาตนเองนี้ การรักษานี้ ซึ่งรวมถึงโมดูลและวิธีการการศึกษาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ และการฝึกประสาทสัมผัสใหม่ มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขความผิดปกติที่เราทราบตอนนี้ว่าเกี่ยวข้องกับอาการปวดหลังเรื้อรังส่วนใหญ่ และนั่นคือ การหยุดชะงักภายในระบบประสาท การหยุดชะงักส่งผลให้เกิดปัญหาสองประการ ระบบความเจ็บปวดที่ไวต่อความรู้สึกและการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนระหว่างด้านหลังกับสมอง การรักษามีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสามประการ ประการแรกคือการจัดความเข้าใจของผู้ป่วยให้สอดคล้องกับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดเกี่ยวกับสาเหตุของอาการปวดหลังเรื้อรัง อย่างที่สองคือทำให้วิธีที่ด้านหลังและสมองสื่อสารกันเป็นปกติ และประการที่สาม ค่อยๆ ฝึกร่างกายและสมองให้กลับมามีสภาพการป้องกันตามปกติและเริ่มต้นกิจกรรมตามปกติได้อีกครั้ง