Categories
News

คุณสมบัติของ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมที่ให้ผู้ป่วยทางสายยาง !

คุณสมบัติของ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมที่ให้ผู้ป่วยทางสายยาง ! อาหารปั่นผสม อาหารสุขภาพ ที่จะให้ผู้ป่วยทางสายยางจะต้องมีความสะอาดมากที่สุด รวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับให้อาหารด้วย ที่จะต้องมีความสะอาดและปลอดภัยเมื่อผู้ป่วยได้รับสารอาหารเข้าไป อาหารปั่นผสม เหมาะสมกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่กลืนอาหารเองไม่ได้นั่นเอง จึงต้องมีความจำเป็นต้องให้อาหารทางสายยาง

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทำให้ผุ้ป่วยได้รับพลังงานและไม่เกิดภาะวขาดสารอาหารนั่นเอง และอาหารจะต้องมีสัดส่วนตามที่นักโภชนาการกำหนด ถึงจะมีความปลอดภัยและถูกกับโรคของผู้ป่วย

สำหรับคุณสมบัติของอาหารปั่นผสมที่ให้กับผู้ป่วย อาหารจะต้องมีสารอาหารครบ 5 หมู่ ประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ และน้ำ ต้องมีสัดส่วนของสารอาหารที่ให้พลังงานอย่างเหมาะสมต่อร่างกายของผู้ป่วย คือควรได้โปรตีนร้อยละ 15-20 ไขมันร้อยละ 30-35 และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 45-55 รวมไปถึงความเข้มข้นของพลังงาน 1-1.2 แคลอรี่ต่อมิลลิลิตร ซึ่งดดยทั่วไปแล้วสูตรอาหารที่ให้พลังงาน 1-1.2 แคลอรี่ต่อมิลลิลิตร จะให้พลังงานและน้ำแก่ผู้ป่วยอย่างเพียงพอ แต่ในกรณีที่ต้องจำกัดน้ำอาจจะเพิ่มความเข้มข้นของพลังงานของสูตรอาหาร แต่ไม่ควรเกิน 1.5 แคลอรี่ต่อมิลลิลิตร อย่างไรก็ตาม อาหารปั่นผสมที่จะให้กับผู้ป่วยจะต้องมีความปลอดภัยจากเชื้อโรค การจัดเตรียมอาหารเพื่อให้ทางสายยางจะต้องคำนึงเรื่องของความสะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเพ็นพาหะของเชื้อโรคต่างๆด้วย

คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือความเหลวของอาหารปั่นผสม สูตรอาหารที่อยุ่ในสภาพของของเหลวแล้ว ถ้าหากมีความหนืดเกินไปจะทำให้การไหล่ผ่านทางสายยางเป็นไปได้ไม่ดีนัก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาขณะการให้อาหารผู้ป่วยได้ ทั้งนี้อาหารปั่นผสมจะต้องมีความสะอาด ปลอดภัยตจ่อผุ้ป่วย เรามีมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัย เพราะทางเราได้ผลิตจากห้องปลอดเชื้อ ที่มีความปลอดภัยในระดับโรงพยาบาล รวมไปถึงมีนักโภชนาการคอยควบคุมการผลิตอาหาร ทำให้มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัย